ثبت نام در Orange Plus بهترین تصمیمی بود که گرفتم. محیط زیست بسیار پر جنب و جوش و استقبال است و مربیان واقعا در مورد انچه که اموزش می دهند پرشور هستند.