تیم تادیان

Home / تیم تادیان
 • null

  محمد تدیان

  مدیر عامل و موسس

 • null

  مریم بهشتی

  مدیر ارشد فروش

 • null

  مهسا تدیان

  مدیر بخش گردشگری

 • null

  مجتبی روشنیان

  مدیر فروش اصفهان

 • null

  علی نیکوکار

  کارشناس ارشد فروش

 • null

  بهزاد بادمچی

  مدیر فروش اذربایجان شرقی

 • null

  فرشید خلج

  رئیس هیئت مدیره

 • null

  شاهین جعفرنژاد

  عضو هیئت مدیره

 • null

  فرشته حبیبی

  متخصص مدیریت و تحقیق و توسعه رسانه های اجتماعی

 • null

  احسان صادقی

  مدیر فروش UK

 • null

  پرستو ساجدی

  متخصص فروش

 • null

  صالح حافظ

  عضو هیئت مدیره

 • null

  علی دلگشایی

  مدیر بخش هنر و رسانه

 • null

  محمد اشرفی

  متخصص تبلیغات

 • null

  پیمان فقیه

  متخصص فروش

 • null

  سپید بوریری

  متخصص فروش

 • null

  غزاله بهشتی

  مدیر تبلیغات و بازاریابی

  عضو هیئت مدیره

 • null

  کیان صادقیان

  مدیر روابط بین الملل

 • null

  روشن جیم چوکا Jideofor

  مدیر فروش بازار افریقا
 • null

  الکساندرا گورلوا

  مدیر فروش بازار روسیه
 • null

  نیلوفر جابری

  مدرس هنر